Oppfatninger av «Den Andre» i et historisk og komparativt perspektiv
Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og diskriminering, 1997

NGOs role at the End of History
Norwegian Policy and the New Development Paradigm
NGOs under Challenge. Dynamics and Drawbacks in Development, 1997

Frivillige organisasjoner og norsk utenrikspolitikk
Norges utenrikspolitikk, 1995

The Collapse of the State in Southern Sudan after the Addis Ababa Agreement
A Study of Internal Causes and the Role of the NGOs
Short Cut to Decay: the Case of the Sudan, 1994

Norwegian NGO-policy and the «End of History»
Forum for Development Studies, 1994

Some Notes on Development research and ethics
Forum for Development Studies, 1998

Et motstykke til «postmodernismen» – bilder av Kenya i fire norske aviser
Norsk Medietidsskrift, 1994

Nasjonalstatens gullalder eller overnasjonalitetens epoke
med Skålnes T.
Nasjonalstaten under press, 1994

En munnfull av Kina
Nytt Norsk Tidsskrift, 1991

Om perspektiv og dikotomisering – svar til tre kritikere
Forum for utviklingsstudier, 1991

Om å flytte lyskastere i norsk samfunnsforskning
Tidsskrift for samfunnsforskning, 1990

Statens «bortdøen» og norsk utviklingsforskning
Forum for utviklingsstudier, 1989

Kadervurderingene som kobling til det totalitære
(ml). En bok om maoismen i Norge, 1989

Det virkelige Kina i Jens Bjelkes gate
(ml). En bok om maoismen i Norge, 1989

Hvordan forstå de fjerne men likevel så nære 1970-årene
En dialog mellom historiens dommer og historiens fange
(ml). En bok om maoismen i Norge, 1989

Historie og utviklingsforskning
Historisk Tidsskrift, 1989.

Fra Henrik Sjøfareren til Vesla Vetlesen
Nytt Norsk Tidsskrift, 1987