Han har mistet venner og vunnet priser. Nå vil Terje Tvedt vise at Norge bare er en prikk på kartet, intervju, Aftenposten 4.11.2019.

Til felts mot historieløsheten, Intervju, Morgenbladet, 29.10.2019.

Vi er ferdige med krigen nå, Morgenbladet, 11.9.2019.

Kampen om historien og Pharos metode
VG 17.11.2018

Forventet motstand.
Intervju, Klassekampen 20.10.2018

Kampen om historien.
Klassekampen 20.10.2018

Kritikken er ikke relevant
Intervju, Dag og Tid, 19.10.2018.

Jostein Gripsrud forstår rett og slett ikke boken han kritiserer VG 19.10.2018

Gripsrud ødelegger den offentlige samtalen
På Høyden 15.10.2018

Det politiske lederskapet vil krige i verden, men ikke lære om den, Aftenposten, 1.10.2018

Ideologiens makt.
Morgenbladet 11.05.2018

Verdigheitsdagen til kronprinsen er mest sannsynleg eit avslutta nasjonalt kapittel. Dag og Tid, 27.4.2018.

Polariseringens elendighet.
Morgenbladet 20.04.2018

Verdikommisjonen og det nye Noreg.
Dag og Tid 20.04.2018

Intellektuelle og det internasjonale gjennombrotet.
Dag og Tid 07.04.2018

Kirken, menneskerettigheter og dogmer.
Vårt Land , 16.01.2018

«Norsk kultur» er byttet ut med «majoritetskultur».
Dagbladet 02.01.2018

Støre er også påvirket av historien.
Aftenposten 16.12.2017

Norge har oversett at islamske land har sine egne alternative menneskerettigheter Aftenposten 27.11.2017

Venstresida vert overmanna
Intervju, Dag og Tid, 24.11.2017

Venstresidens krise: Tilfellet SV
Klassekampen 19.11.2017

Det internasjonale gjennombrudd,  
Intervju, Verdibørsen på NRK P2 11.11.2017

Samarbeid og samrøre.
Dag og Tid13.10.2017

«Little Norway»
Dag og Tid 29. 9. 2017

Den norske kyrkja som Islamsk Råds støttespelar
Dag og Tid 22.9. 2017

Det nye store «vi» og Abrahams born
Dag og Tid, 15.9.2017.

Når politikarar vil vere spåmenn
Dag og Tid 8.9. 2017

Flyktar frå landet Noreg «skapte»
Dag og Tid 1.9. 2017

Terje Tvedt: Godhetstyranniets far
Intervju,  Aftenposten 2. 12. 2016

Pinnsvinet og selvpiskerne, Interjvu Morgenbladet, 2.12.2016.

Trump, journalistikken og «Historiens slutt»
Morgenbladet 25. 11 2016

Clinton-stiftelsen og det nye Norge
Aftenposten 18. 11. 2016

Bistandskonsulentene: Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen Intervju, VG 6. 10. 2016

«En verden i stor uro krever en klar utenrikspolitikk» Aftenposten, 3.10. 2016.

Sivilisasjonen er truet av islamismen
Aftenposten 20. 7 2016

Halsstarrig, jeg?
Intervju, Morgenbladet 15. 4. 2016

Om tenkemåter og dogmatikk
Dagbladet 9. 4. 2016

En elites tenkemåter — tilfellet Thorbjørn Jagland
Dagbladet 4.4. 2016

Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv
Aftenposten 11. 3. 2016

Et verdensbilde bryter sammen
Morgenbladet 24. des 2015

Et verdensbilde bryter sammen,  Morgenbladet, 24.12. 2015.

Den politiske eliten ante ikke hva de gjorde da de gikk inn for å sende F16-fly til Libya, Aftenposten, 17.9.2015.

Libya og den norske elitens sjel [Libya and the soul of the Norwegian elite, in Norwegian]. Aftenposten, 17.9. 2015.

«Om Libya, gransking og enøydhet» [About Libya and scrunity, in Norwegian]. Aftenposten, 22.11. 2015.

Elvenes forklaringskraft, Intervju, Morgenbladet, 4.9.2014

Tvedt, T. (2014). «Vannmannen» [The waterman, in Norwegian]. Intervju, Bergens Tidende, 11.12. 2014.

Beveger seg bort fra kjerneverdiene
Intervju, E24 8. 7. 2014

Godhetsregimet slipper bomber over Afrika
Dagbladet 3. 5. 2011

Om å forstå norsk utenrikspolitikk
Dagbladet 3. 5. 2011

En flyktning krysser våre spor
VG 30. 11. 2010

Om å forstå norsk utenrikspolitikk» [About understanding Norwegian foreign policy, in Norwegian]. Dagbladet, 3.5. 2011.

Godhetsregimet slipper bomber over Afrika» [The “goodness-regime” is dropping bombs over Africa, in Norwegian]. Dagbladet, 3.5.2011.

Forstår de hva de gjør, intervju, Klassekampen, 1.5.2011.

Tid for en annerledes historie» [Time for a different story, in Norwegian]. Chronicle in Dagbladet, 25.10. 2009.

Høg vassføring»  Intervju, Bergens Tidende, 10.11. 2007.

Vannets fremtid – Under Lupen» [The future of water, under the lupe, in Norwegian]. VG, 28.10. 2007.

Vannmannen” [The Waterman, in Norwegian]. Intervju, A-magasinet, 27.10. 2007.

Plageånden. [The tormentor, in Norwegian]. Intervju, Dagens Næringsliv, 19.5.2007.

Et forsvar for forskningens frihet» [A defence for the freedom of research, in Norwegian]. Morgenbladet og Bergens Tidende, 11.5 og 12.5.2007.

«Sirkulerende elite» [Circulating elite, in Norwegian]. Intervju, Vårt Land, 8.5. 2007.

Lastebilhjelpen må stoppes» [The truck-assistance must be stopped, in Norwegian]. Aftenposten, 22.3. 2007.

De hvite hjelperne i de hvite bilene» [The white do-gooders in the white cars, in Norwegian]. Aftenposten, 5.3. 2007.

Finnes bokhandleren i Kabul?» [Does the bookseller in Kabul exist? in Norwegian]. Dagbladet, 5.1. 2006.

Nasjonens sjel på spill. [The nation’s soul at stake, in Norwegian]. Dagbladet, 31.12. 2005.

Farvel til statsmisjon?” Artikkel i Dagbladet, 13. Mars.2004

Erkjenner ikke forskjeller [Do not recognise differences, in Norwegian]. Aftenposten, 5.3. 2004.

Intellektuelle forstår ikke fundamentalisme» [Intellectuals do not understand fundamentalism, in Norwegian]. Intervju, Aftenposten, 18.2. 2004.

Skatteordninger og misjon» [Tax schemes and mission, in Norwegian]. Dagbladet, 7.3. 2004.

Utenrikspolitikk og statsmisjon» [Foreign policy and state mission, in Norwegian]. Dagbladet, 1.3.2004.

Udemokratisk norsk modell” [Undemocratic Norwegian model, in Norwegian] Intervju, Forskning.no, 19. August.

Dagbladets renomé» [The renomè of Dagbladet, in Norwegian]. Dagbladet, 23.11. 2003.

Norsk utenrikspolitikk – radikal omorganisering uten debatt» [Norwegian foreign policy – radical reorganization without debate, in Norwegian]. Aftenposten, november 2003.

Den nasjonale fortellingen om den norske samaritan» [The national story about the Norwegian samaritan, in Norwegian]. Aftenposten, March 2002.

Forfatteren som vil begrave tekstanalysen … når den rettes mot ham selv» [The author who wants to bury the text analysis … when it addresses himself, in Norwegian]. Morgenbladet, 13.9.2002.

Ground Zero. Jan Kjærstad elleve måneder etter» [Gorund Zero, Jan Kjærstad eleven months after, in Norwegian]. Morgenbladet, 30.8.2002.

Om den abstrakte universalismens ortodoksi. Et sluttsvar om Jan Kjærstads verdensbilder og selvbilder [About the abstract universalism orthodoxy. A final answer about Jan Kjærstads World images and self-images, in Norwegian]. Morgenbladet, 4.10. 2002.

Konfliktene om vannet” [The conflicts in the water, in Norwegian]. Bergens Tidende, 11.8. 2001. (3.del av serie)

Vannlandet Norge» [The water-country Norway, in Norwegian].  Bergens Tidende, 10.8 2001. (2. del av seriee :3 chronicle about the importence of water)

Bare den som har tørstet kjenner vannets verdi» [Only one who have thirsted knows the value of water, in Norwegian]. Bergens Tidende, (I.del av serie, august 2001)

Priset for sin vann-vitenskap” [Awarded for his water science, in Norwegian]. Intervju, Aftenposten, 22.3. 2001.

Film om verdens viktigste ressurs”  [Movie about the world’s most important resource, in Norwegian]. Intervju, Aftenposten, 18.9. 2000.

NOBELS FREDSPRIS 1999 En nødhjelpsrebell er blitt stueren» [Nobel Peace Prize 1999: An aid rebellion has been accepted]. Intervju, Aftenposten, 16.10. 1999.

Avvikler myter om norsk u-hjelp” [Diasables myths about Norwegian u-help, in Norwegian]. Intervju, Bergens Tidende, 25.3. 1995.

Skarp kritikk av “Egeland-linjen” [Strong criticism of the “Egeland line”, in Norwegian]. Intervju, Dagens Næringsliv, 25.3. 1995.

NRK og UiB med “Vannets historie”» [NRK and UoB with «The History of Water, in Norwegian]. Intervju, Bergens Tidende, 6.2. 1995.

Privat uhjelp i statens hender [«Private aid» in the hands of the state, in Norwegian].  Intervju, Aftenposten, 14.3. 1994.