Hva skjedde i de tiårene da den norske staten ganske plutselig bestemte seg for å dra ut i verden som den fattige verdens hjelper og rådgiver? Og hva skjedde da verden kom til Norge, og endret radikalt hele landets demografi og kulturelle og religiøse liv?

I flere tiår har jeg forsøkt å finne ut av disse spørsmålene, for å kunne forstå hvordan internasjonaliseringen av Norge har foregått. Jeg har undersøkt ulike områder og med ulike angrepsmåter, begrepsknipper, metoder og formidlingsformer. Boken jeg arbeider med nå, «Det internasjonale gjennombruddet», er planlagt både som en oppsummering og videreføring av dette arbeidet.

Jeg har her opprettet en slags «hjemmeside» for dette prosjektet, for å gjøre lettere tilgjengelig det jeg har skrevet om moderne norsk historie og samfunnsliv, og for at jeg enklere kan vise til disse arbeidene i den kommende boken.

Jeg håper også at den kan stimulere til mer forskning om dette vannskillet i norsk historie, som jeg altså helt bevisst sammenligner med det nasjonale og moderne gjennombruddet på 1800-tallet.

Ta også en titt på mine andre nettsider: A History of Water og The Ultimate Water Journeys.