Utvklingen i og endringene i Norges forhold til den ikke-europeiske verden er en del av verdenshistorien, men også en svært formende del av Norges historie. Hva skjedde med denne relasjonen, særlig etter den andre verdenskrigen, da Norge ble en svært aktiv aktør innenfor det internasjonale bistandssystemet, og etter hvert også et land med en ganske stor befolkning fra den ikke-europeiske verden?

Hvordan påvirket denne relasjonen landets dannelse og idéhistorie, dvs. nasjonenes verdensbilder og selvbilder; dets institusjonelle arkitektur som forholdet mellom forskning, organisasjoner og stat, og dets politikk på hjemmebane og på den globale arena.

Eller med andre ord: Hva skjedde i de tiårene da den norske staten ganske plutselig bestemte seg for å dra ut i verden som den fattige verdens hjelper og rådgiver? Og hva skjedde da verden kom til Norge, og på kort tid endret radikalt hele landets demografi og kulturelle og religiøse liv?

Prosjektet om å prøve å forstå hvordan internasjonaliseringen av Norge har foregått på disse områdene, er undersøkt på ulike måter og med ulike angrepsmåter, begrepsknipper, metoder og formidlingsformer. På denne siden «Norge og den ikke-europeiske verden» er det samlet et utvalg bøker, artikler, dokumentarfilmer, møter og podcaster.