Nedenfor listes opp de TV-dokumentarene som ble et resultat av forskningsprosjektet om Norge og den ikke-europeiske verden:

De gode bombene (The good bombs)

Om Norges bombing av Libya, og som politikerne sa skulle føre til demokrati og realisering av menneskerettighetene, NRK brennpunkt

En dråpe luksus (A drop of Luxury).

Om Voss Vann og om Voss Foundation og hvordan de reklamerte med at de hadde funnet en «unik løsning på vannproblemene sør for Sahara i Afrika», TV2

Sultbløffen (The Hunger Scam).

Om hva som nødhjelpsaktører og presse kalte en en bibelsk sultkatastrofe, men som aldri fantes, TV 2

De hvite hjelperne (The White Do-Gooders)
Om hva som i pressen ble fremstilt som den største og mest vellykkede nødhjelpsoperasjonen noensinne, men som dessverre viste seg å være noe helt annet, TV 2

 

De norske statsmisjonærene.  Om forholdet mellom misjonens rasjonale og politikken om statlig, nøytral utviklingshjelp, TV 2

De norske leiediplomatene (The Norwegian «hired -dpiplomats»
Da norsk offentlighet ble fortalt at Norge hadde bidratt til å løse vannkonfliktene i Midtøsten, TV 2